Bod č. 4

Návrh priorít Bratislavy a programových cieľov na roky 2011 - 2014 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.