Bod č. 39

Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mesta SR Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre Izraelskú obchodnú komoru na Slovensku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.