Bod č. 37

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte na Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre spoločnosť BIOSCOP Bratislava, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.