Bod č. 35

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 129/2011 zo dňa 26. 5. 2011, prijatého k návrhu na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/32, spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava Besitz, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.