Bod č. 34

Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Petržalského domova seniorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.