BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 57

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.