BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 44

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1044, parc. č. 1739, parc. č. 4428/10, parc. č. 4691/48 pre spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.