BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 42

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre Imagine Development, s.r.o. so sídlom v Bratislave a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24.10.2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.