BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2408/1, občianskemu združeniu Priatelia Bartókovej ulice so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.