Bod č. 21

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1482/2014 zo dňa 26.03.2014, ktorým bol schválený predaj spoluvlastníckeho podielu pozemku pod stavbou v k. ú. Petržalka spoločnosti Slovenská pošta, a.s. - uzn. č. 1543/2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.