Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač, spoločnosti HOOTS s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.