Bod č. 10

Návrh dodatkov zriaďovacích listín zariadení pre seniorov zriadených hlavným mestom SR Bratislavy – Domov seniorov Archa, Domov jesene života, Domov seniorov Lamač, Gerium


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.