Bod č. 48

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68, parc. č. 11921/70 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.