Bod č. 42

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461, MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.