Bod č. 39

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5311/27, JUDr. Františkovi Slovíkovi a manželke RNDr. Márii Slovíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.