Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/3, 1106, 2927, 2818/1, 2792/1 a 1316, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.