Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/41, spoločnosti W Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.