Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.