Bod č. 24

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1719/2014 zo dňa 25.09.2014, ktorým bol schválený prenájom pozemkov na užívanie a rekonštrukciu kontajnerových stanovíšť - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.