Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, spoločnosti FOX ONE, s. r. o. so sídlom v Bratislave - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.