Bod č. 18

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ v roku 2009 - materiál nebol prerokovaný


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.