Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s. so sídlom v Bratislave a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 04.10.2007, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 738/2009 zo dňa 02.07.2009


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.