Bod č. 43

Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážových státí, nachádzajúcich sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves a garáží na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, formou priameho nájmu.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.