Bod č. 14

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/15, Ing. Richardovi Packovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.