Bod č. 73

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, pozemkov parc. č. 93/1 a parc. č. 250/602 do správy mestskej časti Bratislava – Rusovce


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.