Bod č. 72

Návrh na nezverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 12155/2, parc. č. 13097, parc. č. 13098/2, parc. č. 13100/2, parc.č. 13100/101, parc.č. 22068/2 a parc. č. 22402/2, do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.