Bod č. 67

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4428/3, spoločnosti Slovenská pošta, a.s. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.