Bod č. 66

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, Stará Vajnorská, spoločnosti MEKY SK s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.