Bod č. 61

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/158, Na vrátkach, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.