Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove pri kríži


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.