Bod č. 59

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.