Bod č. 50

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ul. Hany Meličkovej č. 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.