Bod č. 31b

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.