Bod č. 28

Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie sochy sv. Cyrila, Metoda a Gorazda - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.