Bod č. 21

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15301/40, spoločnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.