Bod č. n

Informácia o stave zosúladenia registra majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s údajmi v katastri nehnuteľností – Uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 673/2012 časť C bod 7 zo dňa 17. 06. 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.