Bod č. 88

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.