Bod č. 83

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/3, a k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.