Bod č. 81

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2818/1, spoločnostiam MERCATOR DMS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave a Slovenská pošta, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.