Bod č. 80

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4471/2, parc. č. 4471/4 a parc. č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi – Lakros, so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.