Bod č. 77

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, 6029/2 , 6029/3, Kornélii Baloghovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.