Bod č. 76

Návrh na neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na predaj pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12694, do vlastníctva hlavného mesta - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.