Bod č. 75

Návrh na prijatie časti ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave – stále ťažké opevnenia, k. ú. Petržalka - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.