Bod č. 74

Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1 vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manž. Ireny, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4 v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manž. Oľgy - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.