Bod č. 71

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 - Škultétyho ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.