Bod č. 70

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, mestských hradieb s pozemkami pozdĺž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.