Bod č. 63

Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1812/2 a parc. č. 1813/2, Šintavská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.