Bod č. 56

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10569/2, Ružová dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.