Bod č. 44

Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Vinohrady, zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave - prerokované 26.3.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.