Bod č. 33

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/9, Ing. Miroslavovi Ševčíkovi a Ing. Helene Ševčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.